Wybierz produkt dla siebie

wave
wave

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty wynosi 16,81 %, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 5000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6139,15 zł, oprocentowanie stałe: 13,40 %, całkowity koszt pożyczki: 1139,15 zł (w tym prowizja: 145 zł (2,9%), odsetki: 994,15 zł), 30 miesięcznych rat (w tym 29 rat równych w wysokości 204,15 zł, ostatnia – 202,42 zł). Kalkulacja została dokonana na 2.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Okres kredytowania do 5 lat. Maksymalna kwota pożyczki wraz z kredytowanymi kosztami 70 000,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, kwoty pożyczki, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty są dostępne w portalu Cash. PZU Cash SA jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku S.A. czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o pożyczkę (przedstawianie ofert, marketing produktów i usług). Taryfa opłat i prowizji oraz Tabela Oprocentowania jest dostępna w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl. PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku SA czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o pożyczkę (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów pożyczki.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) oferty specjalnej kredytu konsolidacyjnego wynosi 17,75 %; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 71 708 zł; całkowita kwota do zapłaty: 125 927,63 zł; oprocentowanie zmienne: 13,40 %; całkowity koszt kredytu: 54 219,63 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), składka na ubezpieczenie od utraty pracy i NNW: 7108,20 zł, odsetki: 47 111,43 zł; 91 miesięcznych rat, w tym 90 równych rat w wysokości 1383,83 zł, ostatnia rata: 1382,93 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta specjalna uwzględnia zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i NNW. Zawarcie umowy ubezpieczenia w Alior Banku jest dobrowolne. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo. Alior Bank wymaga zabezpieczenia kredytu w formie cesji z umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i NNW dla kwoty powyżej 70 000 zł brutto. W ramach oferty specjalnej można konsolidować zobowiązania z Alior Banku, w tym min. jedną pożyczkę lub kredyt, kartę kredytową bądź limit w rachunku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy i NNW z PZU SA – ochrona trwa w okresie obowiązywania umowy kredytu, ale nie dłużej niż 60 miesięcy, a miesięczne świadczenie z tytułu utraty pracy przysługuje, o ile utrata pracy nastąpiła nie wcześniej niż 61. dnia od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Ochrona trwa także po przedterminowej całkowitej spłacie kredytu, o ile nie zostanie zgłoszona rezygnacja z ubezpieczenia. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF i działającym na rzecz wielu ubezpieczycieli. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych, ogólne warunki ubezpieczenia dla kredytobiorców, informacja o agencie, pełnomocnictwo agenta, karta produktu oraz dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym są dostępne w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl. PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku SA czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o kredyt konsolidacyjny (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów kredytu konsolidacyjnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) oferty specjalnej kredytu konsolidacyjnego wynosi 17,75 %; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 71 708 zł; całkowita kwota do zapłaty: 125 927,63 zł; oprocentowanie stałe: 13,40 %; całkowity koszt kredytu: 54 219,63 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), składka na ubezpieczenie od utraty pracy i NNW: 7108,20 zł, odsetki: 47 111,43 zł; 91 miesięcznych rat, w tym 90 równych rat w wysokości 1383,83 zł, ostatnia rata: 1382,93 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta specjalna uwzględnia zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i NNW. Zawarcie umowy ubezpieczenia w Alior Banku jest dobrowolne. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo. Alior Bank wymaga zabezpieczenia kredytu w formie cesji z umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i NNW dla kwoty powyżej 70 000 zł brutto. W ramach oferty specjalnej można konsolidować zobowiązania z Alior Banku, w tym min. jedną pożyczkę lub kredyt, kartę kredytową bądź limit w rachunku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy i NNW z PZU SA – ochrona trwa w okresie obowiązywania umowy kredytu, ale nie dłużej niż 60 miesięcy, a miesięczne świadczenie z tytułu utraty pracy przysługuje, o ile utrata pracy nastąpiła nie wcześniej niż 61. dnia od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Ochrona trwa także po przedterminowej całkowitej spłacie kredytu, o ile nie zostanie zgłoszona rezygnacja z ubezpieczenia. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF i działającym na rzecz wielu ubezpieczycieli. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych, ogólne warunki ubezpieczenia dla kredytobiorców, informacja o agencie, pełnomocnictwo agenta, karta produktu oraz dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym są dostępne w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl. PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku SA czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o kredyt konsolidacyjny (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów kredytu konsolidacyjnego.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. inPZU SFIO ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów (KII) na pzu.pl. Organem nadzoru dla TFI PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.

PZU Cash SA jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego (zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami) oraz jest umocowane przez Bank Pekao S.A. do wykonywania czynności faktycznych w zakresie pośrednictwa przy udzielaniu kredytu hipotecznego.

Informacja dla oprocentowania zmiennego: RRSO 7,21%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 7,21% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 274 814 zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 24 lata, 288 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 6,62% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1 944,63 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1 776,75 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 519 589,03 zł, całkowity koszt kredytu 244 775,03 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 232 469,11 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 5401,74 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty dostępnej w banku 280,22 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 0 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastyczna 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 3,90 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 0 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja dokonana na dzień 31 marca 2022 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości (innego prawa), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu ww. kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pełne informacje nt. oferty kredytu hipotecznego otrzymasz od doradcy portalu Cash.

Dla oprocentowania stałego: RRSO 8,36%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 8,36% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 181 457,- zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 18 lat, 216 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 37% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, stałe oprocentowanie kredytu 7,44% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1 576,27 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1 468,56 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 4-miesięcy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 310 137,20 zł, całkowity koszt kredytu 128 680,20 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 119 249,67 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 3611,30 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 187,34 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 0 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastycznej 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 3,90 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, kredytowanej opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu 2268,21 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki stałe oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja dokonana na dzień 31 marca 2022 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości (innego prawa), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu ww. kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pełne informacje nt. oferty kredytu hipotecznego otrzymasz od doradcy portalu Cash.

Konto Przekorzystne to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych. Do rachunku możesz otrzymać kartę debetową, dostęp do aplikacji bankowości mobilnej PeoPay oraz bankowości internetowej Banku Pekao S.A.

Konto Przekorzystne jest najlepszym kontem osobistym w rankingu „Złoty Bankier 2021” przygotowanym przez Bankier.pl i Puls Biznesu!

Konto oszczędnościowe służy do oszczędzania nadwyżek finansowych i jest dostępne dla osób posiadających konto osobiste w Banku Pekao S.A. np. Konto Przekorzystne.