Wybierz produkt dla siebie

wave
wave

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty wynosi 16,81 %, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 5000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6139,15 zł, oprocentowanie stałe: 13,40 %, całkowity koszt pożyczki: 1139,15 zł (w tym prowizja: 145 zł (2,9%), odsetki: 994,15 zł), 30 miesięcznych rat (w tym 29 rat równych w wysokości 204,15 zł, ostatnia – 202,42 zł). Kalkulacja została dokonana na 2.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Okres kredytowania do 5 lat. Maksymalna kwota pożyczki wraz z kredytowanymi kosztami 70 000,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, kwoty pożyczki, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty są dostępne w portalu Cash. PZU Cash SA jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku S.A. czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o pożyczkę (przedstawianie ofert, marketing produktów i usług). Taryfa opłat i prowizji oraz Tabela Oprocentowania jest dostępna w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl. PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku SA czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o pożyczkę (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów pożyczki.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) oferty specjalnej kredytu konsolidacyjnego wynosi 12,57%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 38 000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 52 884,21 zł; oprocentowanie stałe: 11,9%; całkowity koszt kredytu: 14 884,21 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 14 884,21 zł; 70 miesięcznych rat, w tym 69 równych rat w wysokości 755,50 zł, ostatnia rata: 754,71 zł. Kalkulacja została dokonana na 1.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Z oferty mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy do 20.02.2023 r. nie posiadali w Alior Banku pożyczek lub kredytów konsolidacyjnych oraz przesłali dane kontaktowe przez internetowy formularz banku. Warunkiem skorzystania z oferty specjalnej jest konsolidacja zobowiązania zewnętrznego – co najmniej jednej pożyczki lub kredytu z banku lub innej instytucji finansowej, karty kredytowej lub limitu w rachunku. W ramach kredytu nie można konsolidować zobowiązań wewnętrznych z Alior Banku oraz powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dla kwoty kredytu powyżej 70 000 zł brutto wymagane jest zabezpieczenie w formie cesji z umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od utraty pracy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, okresu kredytowania, daty wypłaty kredytu, daty płatności pierwszej raty oraz wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych są dostępne w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl. PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku SA czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o kredyt konsolidacyjny (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów kredytu konsolidacyjnego.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. inPZU SFIO ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów (KII) na pzu.pl. Organem nadzoru dla TFI PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.

PZU Cash SA jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego (zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami) oraz jest umocowane przez Bank Pekao S.A. do wykonywania czynności faktycznych w zakresie pośrednictwa przy udzielaniu kredytu hipotecznego.

Informacja dla oprocentowania zmiennego: RRSO 9,67%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 9,67% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 300 126 złotych (zł) (nieobejmujących kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lata, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 8,89% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 545,14 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 771 400,62 zł, całkowity koszt kredytu 471 274,62 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 457 517,09 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 5 899,28 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 306,03 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 10 marca 2023 r., na reprezentatywnym przykładzie. 

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążanej hipoteką (innego przedmiotu), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 6M opracowywany i publikowany przez GPW Benchmark S.A.) i stałej marży. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu ww. kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Dla oprocentowania stałego: RRSO 9,39%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 9,39% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 235 140 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów kredytu), kredyt zaciągnięty na 21 lat, 252 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 28% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), stałe oprocentowanie kredytu 8,34% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 018,80 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 527 471,81 zł, całkowity koszt kredytu 292 331,81 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 282 467,44 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 4 621,91 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 239,76 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 10 marca 2023 r., na reprezentatywnym przykładzie. 

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (innego przedmiotu hipoteki), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty w okresie obowiązywania stałej stopy może być okresowo wyższe, niż gdyby obowiązywało oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 6M opracowywany i publikowany przez GPW Benchmark S.A.) i stałej marży. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Konto Przekorzystne to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych. Do rachunku możesz otrzymać kartę debetową, dostęp do aplikacji bankowości mobilnej PeoPay oraz bankowości internetowej Banku Pekao S.A.

Konto Przekorzystne jest najlepszym kontem osobistym w rankingu „Złoty Bankier 2021” przygotowanym przez Bankier.pl i Puls Biznesu!

Konto oszczędnościowe służy do oszczędzania nadwyżek finansowych i jest dostępne dla osób posiadających konto osobiste w Banku Pekao S.A. np. Konto Przekorzystne.

RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 13,83% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 14 987 zł, pożyczka zaciągnięta na 38 miesięcy, oprocentowanie zmienne 12,99% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 3 372,99 zł (w tym: odsetki 3 372,99 zł), całkowita kwota do zapłaty 18 359,99 zł, płatna w 37 ratach miesięcznych po 483,16 zł, 38 rata wyrównująca 483,07 zł .Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 14 987 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 14.02.2023 r.

Dla pożyczek od 5000 zł do 14 999 zł okres spłaty wynosi od 1 roku do 8 lat, a dla pożyczek od 15 000 zł do 100 000 zł do 10 lat. Warunki dotyczą Pożyczki Ekspresowej w kwocie od 5000 zł do 100 000 zł. Do 31.05.2023 r. należy złożyć wniosek o udzielenie pożyczki w oddziale banku lub placówce oznaczonej „Bank Pekao S.A. Partner” albo wysłać formularz kontaktu za pośrednictwem strony internetowej banku i przeznaczyć min. 75% kwoty pożyczki na cele związane z zakupem lub instalacją: odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli/ogniw fotowoltaicznych); kotłów centralnego ogrzewania (z wykluczeniem kotłów węglowych oraz na ekogroszek), pomp ciepła oraz z wykorzystaniem ogrzewania geotermalnego; dachów, okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu; samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym, rowerów elektrycznych; przydomowych oczyszczalni bio; wentylacji z odzyskiem ciepła, domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych; systemu odzysku wody deszczowej.
Pozostałe informacje dostępne są w oddziałach banku oraz pod numerem infolinii 801 365 365 (opłata wg cennika operatora). Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po ocenie zdolności kredytowej.

Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z kontem - sprawdź.

Informacja ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.