Pożyczka gotówkowa i kredyt konsolidacyjny dla klientów PZU

Skorzystaj z pożyczki gotówkowej ze stałym oprocentowaniem lub zamień swoje pożyczki i kredyty w jedną wygodną ratę.

Wybierz produkt, którego potrzebujesz

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty wynosi 16,81 %, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 5000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6139,15 zł, oprocentowanie stałe: 13,40 %, całkowity koszt pożyczki: 1139,15 zł (w tym prowizja: 145 zł (2,9%), odsetki: 994,15 zł), 30 miesięcznych rat (w tym 29 rat równych w wysokości 204,15 zł, ostatnia – 202,42 zł). Kalkulacja została dokonana na 2.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Okres kredytowania do 5 lat. Maksymalna kwota pożyczki wraz z kredytowanymi kosztami 70 000,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, kwoty pożyczki, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty są dostępne w portalu Cash. PZU Cash SA jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku S.A. czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o pożyczkę (przedstawianie ofert, marketing produktów i usług). Taryfa opłat i prowizji oraz Tabela Oprocentowania jest dostępna w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl. PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku SA czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o pożyczkę (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów pożyczki.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) oferty specjalnej kredytu konsolidacyjnego wynosi 17,75 %; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 71 708 zł; całkowita kwota do zapłaty: 125 927,63 zł; oprocentowanie zmienne: 13,40 %; całkowity koszt kredytu: 54 219,63 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), składka na ubezpieczenie od utraty pracy i NNW: 7108,20 zł, odsetki: 47 111,43 zł; 91 miesięcznych rat, w tym 90 równych rat w wysokości 1383,83 zł, ostatnia rata: 1382,93 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta specjalna uwzględnia zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i NNW. Zawarcie umowy ubezpieczenia w Alior Banku jest dobrowolne. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo. Alior Bank wymaga zabezpieczenia kredytu w formie cesji z umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i NNW dla kwoty powyżej 70 000 zł brutto. W ramach oferty specjalnej można konsolidować zobowiązania z Alior Banku, w tym min. jedną pożyczkę lub kredyt, kartę kredytową bądź limit w rachunku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy i NNW z PZU SA – ochrona trwa w okresie obowiązywania umowy kredytu, ale nie dłużej niż 60 miesięcy, a miesięczne świadczenie z tytułu utraty pracy przysługuje, o ile utrata pracy nastąpiła nie wcześniej niż 61. dnia od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Ochrona trwa także po przedterminowej całkowitej spłacie kredytu, o ile nie zostanie zgłoszona rezygnacja z ubezpieczenia. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF i działającym na rzecz wielu ubezpieczycieli. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych, ogólne warunki ubezpieczenia dla kredytobiorców, informacja o agencie, pełnomocnictwo agenta, karta produktu oraz dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym są dostępne w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl. PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku SA czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o kredyt konsolidacyjny (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów kredytu konsolidacyjnego.