Pożyczka gotówkowa i kredyt konsolidacyjny dla klientów PZU

Skorzystaj z pożyczki gotówkowej ze stałym oprocentowaniem lub zamień swoje pożyczki i kredyty w jedną wygodną ratę.

Wybierz produkt, którego potrzebujesz

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty wynosi 15,18%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 12 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 15 897,93 zł, oprocentowanie stałe: 12,40%, całkowity koszt pożyczki: 3297,93 zł (w tym prowizja: 365,40 zł (2,9%), odsetki: 2932,53 zł), 40 miesięcznych rat (w tym 39 rat równych w wysokości 397,45 zł, ostatnia – 397,38 zł). Kalkulacja została dokonana na 16.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Okres kredytowania do 5 lat. Maksymalna kwota pożyczki wraz z kredytowanymi kosztami 70 000,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, kwoty pożyczki, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty są dostępne w portalu Cash. PZU Cash SA jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku S.A. czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o pożyczkę (przedstawianie ofert, marketing produktów i usług). Taryfa opłat i prowizji oraz Tabela Oprocentowania jest dostępna w placówkach Alior Banku SA i na stronie internetowej Alior Banku. PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku SA czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o pożyczkę (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów pożyczki.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) oferty specjalnej pożyczki gotówkowej wynosi 10,36%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 19 000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 21 955,10 zł; oprocentowanie stałe: 9,9%; całkowity koszt kredytu: 2955,10 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 2955,10 zł; 35 miesięcznych rat, w tym 34 równe raty w wysokości 627,29 zł, ostatnia rata: 627,24 zł. Kalkulacja została dokonana na 6.12.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Z oferty specjalnej mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadali w Alior Banku pożyczek gotówkowych lub kredytów konsolidacyjnych w żadnym z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz przesłali dane kontaktowe przez dedykowany dla tej oferty formularz. Dla kwoty pożyczki powyżej 100 000 zł brutto wymagane jest zabezpieczenie w formie cesji z umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od utraty pracy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty pożyczki, okresu kredytowania, daty wypłaty pożyczki, daty płatności pierwszej raty oraz wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych są dostępne w placówkach Alior Banku SA i na stronie internetowej Alior Banku. PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku SA czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o pożyczkę (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów pożyczki. Oprocentowanie stałe dla kredytu udzielonego na okres od 48 do 120 miesięcy wynosi 11,90%.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) oferty specjalnej kredytu konsolidacyjnego wynosi 12,57%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 31 100 zł; całkowita kwota do zapłaty: 41 229,01 zł; oprocentowanie stałe: 11,9%; całkowity koszt kredytu: 10 129,01 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 10 129,01 zł; 59 miesięcznych rat, w tym 58 równych rat w wysokości 698,80 zł, ostatnia rata: 698,61 zł. Kalkulacja została dokonana na 16.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Z oferty specjalnej mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadali w Alior Banku pożyczek gotówkowych lub kredytów konsolidacyjnych w żadnym z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz przesłali dane kontaktowe przez internetowy formularz banku. Warunkiem skorzystania z oferty specjalnej jest konsolidacja zobowiązania zewnętrznego – co najmniej jednej pożyczki lub kredytu z banku lub innej instytucji finansowej, karty kredytowej lub limitu w rachunku. W ramach kredytu nie można konsolidować zobowiązań wewnętrznych z Alior Banku oraz powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dla kwoty kredytu powyżej 100 000 zł brutto wymagane jest zabezpieczenie w formie cesji z umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od utraty pracy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, okresu kredytowania, daty wypłaty kredytu, daty płatności pierwszej raty oraz wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych są dostępne w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl. PZU Cash SA z siedzibą w Warszawie jako pośrednik kredytowy posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku SA czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o kredyt konsolidacyjny (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego imieniu umów kredytu konsolidacyjnego.